Jussilan Lomamökit Oy varausehdot

 Jussilan Lomamökit Oy (y-tunnus 2389644-4) noudattaa lomamökkien ja lomahuoneistojen (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt ne tekemällä varauksen nettikaupassa, tai vaihtoehtoisesti Jussilan Lomamökit Oy on vahvistanut varauksen ja lähettänyt varauksesta laskun.

Yleistä tietoa varauksista

Lomakohteen minimi vuokra-aika on 2 vuorokautta.

Lomakohteen hintatiedot löytyvät syöttämällä halutun loma-ajankohdan varauskalenterin vapaana (vihreällä) oleviin kenttiin ja valitsemalla varattavien vuorokausien määrä.

Viikonloppuvuokraus (2 vrk) alkaa perjantaina klo 16.00 ja päättyy sunnuntaina klo 16.00. Arkivuorokausina vuokraus alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 12.00.

Sunnuntaina alkavat varaukset eivät onnistu varauskalenterin kautta. Jos suunnittelet lomaa, joka alkaisi sunnuntaina, otathan yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos loma-ajankohdan alkuun on alle 1 vuorokausi, on ennen varauksen tekoa otettava yhteyttä asiakaspalveluun ja selvitettävä onko varaus mahdollinen. Muussa tapauksessa Jussilan Lomamökit ei voi taata, että lomakohde on sopimusehtojen mukaisessa kunnossa ja käytettävissä.

Vahvistusviestin ja laskun yhteydessä lähetetään asiakkaan sähköpostiin lomakohteen tiedot, ajo-ohje lomakohteeseen ja avainsäilön koodi.

Varauksen tekeminen ja maksu

Lomakohteen varaus tehdään Jussilan Lomamökkien nettisivujen verkkokaupassa. Tehdystä varauksesta lähetetään heti vahvistus varauksesta asiakkaan antamaan toimivaan sähköpostiin.

Verkkokaupassamme voit valita itsellesi parhaan maksuvaihtoehdon. Checkout Finland tarjoaa monipuoliset ja joustavat maksuvaihtoehdot. https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Laskutusasiakkailla varauksen ensimmäinen erä/varausmaksu (30% kokonaisvuokrasta) maksetaan heti varauksen yhteydessä. Loppulasku lähetetään heti sähköpostiin varauksen yhteydessä ja maksetaan viimeistään 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Varausmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 7 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi viimeistään 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko varausmaksu heti samana päivänä tai laskuun merkittynä eräpäivänä.

Mikäli varauksen alkuun on 7 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan lasku heti samana päivänä. Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaalla täytyy olla esittää kuitti todisteena suoritetusta maksusta.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus muuttaa varausta tai perua varaus. Muutokset on mahdollista tehdä 24h sisällä verkkokauppavarauksen tai sähköpostilaskun lähetyshetkestä tai 3 vrk sisällä paperilaskun päiväyksestä. Tämän jälkeen varaus ja lasku ovat sitovia.

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, kirjeellä osoitteeseen Jussilan Lomamökit Oy, Hirviniementie 35, 34910 Äijänneva tai sähköpostilla osoitteeseen myynti@jussilanlomamokit.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Jussilan Lomamökeille.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (30 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) hyvitetä. Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin, kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan ja maksuvelvollisuus säilyy peruutuksen tekohetkellä vielä maksamattomien varausta koskevien laskujen osalta.

Peruutukset sairaustapauksia koskien

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Jussilan Lomamökeille maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Jussilan Lomamökeille ja asia on osoitettava Jussilan Lomamökeille luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

HUOM: Jos varaus perutaan em. syistä, on siitä aina ilmoitettava kirjallisesti Jussilan Lomamökeille (kirje, sähköposti).

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa), on Jussilan Lomamökeillä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Jussilan Lomamökkien oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Jussilan Lomamökit voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Jussilan Lomamökeille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Jussilan Lomamökit peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta. Peruutuksesta huolimatta, asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ja jäljellä oleva velka siirtyy perintään.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Jussilan Lomamökit ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista, eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Saapuminen ja oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä lähtöpäivään saakka, sopimuksen mukaisten saapumis- ja lähtöaikojen mukaisesti.

Avainten luovutuksesta voidaan sopiaa, kun lomakohteen vuokra on kokonaisuudessaan maksettu ja asiakas on ilmoittanut saapumisajan.

Vuokraajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakohteen vuokraaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaan tilille lomakohteen tilojen siisteys ja kunto tarkistuksen jälkeen. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan kohteen varanneelle henkilölle tai hänen etukäteen ilmoittamalle (yli 22 vuotta täyttäneelle) huoltajalle. Asiakkaan on ilmoitettava omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti arvioitu saapumisajankohta. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Jussilan Lomamökit ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut sisältyvät vuokraan, ellei kohteen kuvauksessa ole toisin mainittu. Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc-, ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu lomakohteen kuvauksessa.

Ulkoporealtaallisissa lomakohteissa altaan käyttöoikeus sisältyy hintaan sillä edellytyksellä, että asiakas sitoutuu huoltamaan altaan vettä vuokrauksensa ajan ja toimimaan altaan käytössä vastuullisesti.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä suurimpaan osaan kohteita. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon.
Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Jussilan Lomamökkien kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju, mönkijä) käyttö lomakohteen tontilla ilman Jussilan Lomamökkien lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Lemmikkieläimet

Osa mökeistämme on allergiavapaita, joten lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Useamman kuin yhden lemmikkieläimen tuomiseen, tarvitaan aina ennakkoon lupa kohteen vuokraajalta. Joissakin lomakohteissa lemmikin tuomisesta peritään lisämaksu. Luvattomasta lemmikin tuomisesta mökille perimme 200 € lisämaksun. Tällöin veloitamme normaalin siivousmaksun lisäksi myös allergiasiivouksen kulut. Salaa lemmikkiä ei kannata yrittää tuoda, koska kiinni jääminen on 100%.

Järjestyssäännöt

Yörauha

Ulkona lomakohteen pihapiirissä yörauhaa häiritsevää toimintaa ei sallita klo 22 – 7. Myös päiväsaikaan pihapiirissä voimakkaasti häiritsevän metelin aiheuttaminen on kielletty. Kohteen vuokraajan suostumuksella voidaan järjestää perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään kuin kello 22.

Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus

Jussilan Lomamökeillä on oikeus purkaa sopimus ja keskeyttää vuokraus välittömästi ilman hyvitystä asiakkaan rikkoessa järjestyssääntöjä.

Järjestyssääntöjen vastaisesta häirinnästä tulee tehdä ilmoitus heti häiriön ilmetessä asiakaspalveluumme (puh. 010 279 4243 tai info@jussilanlomamokit.fi) ja tarvittaessa myös poliisille. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi häiriötä aiheuttanut tapahtuma, päivämäärät, kellonajat sekä todistajien nimet mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa häiriön aiheuttajalle vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai sopimuksen purkamisen.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä ennakkoon sovittuna ajankohtana. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja mahdollisen vakuusmaksun palautuksesta sovittava vuokraajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava heti lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot Jussilan Lomamökeille.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Loppusiivousta koskevat ohjeet löydät tämän varausehtosopimuksen erilliseltä liitesivulta, lomakohteen ilmoitustaululta ja ohjekansiosta. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly roskien vienti, astioiden tiskaus ja astioiden paikalleen laitto. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut omille paikoilleen. 

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle tai kohteesta riippuen kodinhoitohuoneeseen.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti, minkä vuoksi lomakohteen vuokraaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Löytötavarat

Jussilan Lomamökit ei vastaa asiakkaan mökille jättämistä tavaroista. Löytötavarat VAIN nouto Virroilta (Vaskuuntie 4, 34740 Koro). Löytötavaroita ei postiteta. Löytötavaroiden säilytys aika max 6 kk. Tiedustelut: info@jussilanlomamokit.fi

Ylivoimainen este

Jussilan Lomamökit ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet; kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Jussilan Lomamökeistä ja jonka seurauksia Jussilan Lomamökit ei kohtuudella ole voinut estää.

Jussilan Lomamökit ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan kaikki lomakohteen siisteyteen tai kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset saapumisen yhteydessä tai viimeistään tunnin sisällä saapumisesta. Poikkeuksena sängyt ja muu irtaimisto, grillikota, soutuvene, ulkoporeallas, ulkorakennukset, ilmanvaihto ja muu talotekniikka, joita koskevat huomautukset ja valitukset on tehtävä saapumispäivänä viimeistään klo 22.00 mennessä.

Jussilan Lomamökit ei hyvitä myöhemmin vuokra-ajan jälkeen tulleita valituksia. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita Jussilan Lomamökeille, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Myöhemmin ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Jussilan Lomamökit ole niistä korvausvelvollinen.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Jussilan Lomamökeille. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Jussilan Lomamökit eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Jussilan Lomamökkien oikeus hintojen muutoksiin

 Sopimuksen syntymisen jälkeen Jussilan Lomamökeillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

 Virheellinen hintatieto ei sido Jussilan Lomamökkejä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

12/2019

JLM Resorts TERMS OF BOOKING

Jussilan Lomamökit Oy / JLM Resorts (VAT number FI23896444) applies the following terms and conditions to the leasing of holiday homes (hereinafter destination). These terms and conditions become binding to both parties once the client has completed the online booking or alternatively when Jussilan Lomamökit Oy had confirmed the booking and sent an invoice of deposit and/or the final instalment.

General information about the bookings

Minimum duration of reservation is 2 days. Minimum duration at high season is 7 days. Price for the booking is given by choosing the arrival time, duration and number of persons. All available times are shown in green on a calendar.

Weekend bookings (2 days) will start on Fridays at 16.00 (4 p.m.) and end on Sundays at 16.00 (4 p.m.). Weekday bookings will start at 16.00 (4 p.m.) and end on 12.00.

Bookings starting on Sundays won’t be able to complete via online calendar. If you are planning on any booking starting on Sunday, please contact our customer service.

If the planned reservation is going to begin less that within 24 hours, customer is responsible to contact customer service of Jussilan Lomamökit Oy and find out if the planned reservation is possible. Otherwise Jussilan Lomamökit Oy cannot guarantee the destination is available and in contractually required condition.

The confirmation with the contact particulars of the owner or custodian of the destination, driving directions to the location where the key will be handed over or to the destination will be sent to the client’s e-mail address.

Completing the booking and payment

The booking can be made online, in which case the booking confirmation will be sent to the client’s e-mail address immediately. The client must pay at least the deposit (30% of the rent of the destination) in conjunction with the booking by credit card or other payment methods offered by Checkout Finland https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot. An invoice for the remaining amount will be e-mailed to the client on the first weekday following the booking date. The client may also choose to pay the full price of the booking at once, in which case the confirmation with the contact particulars of the owner or custodian of the destination, driving directions to the location where the key will be handed over or to the destination will be sent to the client’s e-mail address immediately.

Any objections to the invoice must be made within 7 days of the invoice date. The invoice must be settled as a SEPA payment (with IBAN account number and BIC bank code) and using the reference number mentioned in the invoice.

The invoice will include the name and contact particulars of the owner or custodian of the destination, driving directions to the location where the key will be handed over or to the destination. 

The booking is confirmed once the customer has completed the online booking or alternatively when Jussilan Lomamökit Oy had confirmed the booking and sent an invoice of deposit (30% of the rent of the destination) and/or the final instalment. The final instalment must be paid no later than six (6) weeks prior to the start of the holiday.

If the booking is made 63 days (9 weeks) or more before the start of the rental period, the rent will be paid in two instalments. The deposit must be paid within 7 days of the invoice date. In the case of Internet bookings, the deposit must be paid immediately on booking. The remaining amount must be paid 6 weeks before the holiday is due to start. 

If the booking is made 50-62 days (7-9 weeks) before the start of the rental period, the sum must be paid in full and in one instalment 6 weeks before the holiday is due to start. In the case of Internet bookings, the deposit must be paid immediately on booking and the remaining amount must be paid 6 weeks before the holiday is due to start. 

If the booking is made 28-49 days (4-7 weeks) before the start of the rental period, the sum must be paid in full and in one instalment within one week of the invoice date. In the case of Internet bookings, the deposit must be paid immediately on booking and the remaining amount must be paid within one week of the invoice date.

If the booking is made 27 days or less before the start of the rental period, the full sum must be paid immediately on the day of booking. In the case of Internet bookings, the full sum must be paid immediately on booking by credit card or through an online bank or by other payment methods offered by Checkout Finland. 

If the client fails to pay or misses the payment deadline, Jussilan Lomamökit Oy may cancel the booking without further notification. 

Cancellation or change of booking

The client has rights to change the booking or cancel the booking. Any changes are possible to make within 24 hours after online booking or invoice sent by e-mail. After this these terms and conditions become binding to both parties.

Any cancellations must be made to Jussilan Lomamökit Oy in writing, by letter to the address Jussilan Lomamökit Oy, Hirviniementie 35, FI-34910 Äijänneva or by e-mail to myynti@jussilanlomamokit.fi. The date on which Jussilan Lomamökit Oy receives the notification will be regarded as the date of cancellation.

A cancellation made outside of office hours (weekdays 8:30am – 5pm, Sat 10am-6pm) will be considered as having been made on the next office day.

Clients who cancel a booking will forfeit their deposit (30% of the price of the destination) and the booking fee.

If the cancellation is made less than 28 days before the start of or during the stay, payments made by the client will not be refunded and client is still obligated to pay the entire price of the destination, if not yet paid.

Cancellations in the event of an illness

Notwithstanding the above, all sums with the exception of the deposit and booking fee paid to Jussilan Lomamökit Oy shall be refunded if the client or a person from the same household falls seriously ill, suffers an accident or dies. In this case, Jussilan Lomamökit Oy must be informed of the cancellation without delay, and the matter shall be reliably verified by, for example, a doctor’s certificate. Should the cancellation be made less than 48 hours before the start of the booked holiday or during the holiday, payments already made by the client will not be refunded.

PLEASE NOTE!  If the booking is cancelled for the aforementioned reasons, the cancellation must always be made to Jussilan Lomamökit Oy in writing (letter, fax, e-mail).

Jussilan Lomamökit Oy will charge €40 for any changes to bookings (destination, dates, extra services or number of persons). All changes must be made at least six (6) weeks before the start of the stay. Any changes made after this date will be treated as a cancellation of the previous booking and a subsequent new booking.

Customers are not entitled to a rent refund if they do not occupy the destination or arrive late for their stay. If a customer interrupts their booking and departs the holiday destination before the end of the lease period, no compensation will be paid for the unused time and the customer is not entitled to a rent refund.

Right of Jussilan Lomamökit to cancel a booking

Jussilan Lomamökit Oy may cancel a booking in the event of force majeure. In this case, the client is entitled to a full refund of the sum paid to Jussilan Lomamökit Oy. If a booking has to be interrupted because of disruptive behavior on the part of the client, no payments will be refunded.

If the customer fails to pay or misses the payment deadline, the booking may be cancelled without separate notification. Despite the cancellation, customers obligation to pay the deposit or the complete installment (terms explained earlier).

Services mentioned in the destination description

The description of the destination mentions the services available nearby (e.g. railway station, bus stop, restaurant, shop, ski lift, etc.) Jussilan Lomamökit Oy cannot guarantee the availability of general public services, which are not directly associated with the destination, during the stay of the guest and any mentions thereof are non-binding.

Stay at destination

The destination will be at the client’s disposal from the time given or agreed on the day of arrival to the time given or agreed noon on the day of departure. The destination-specific checkout and key handover time is mentioned in the booking confirmation or the driving directions page appended to the invoice.

The owner or custodian is entitled to charge a security deposit of €150 on arrival to cover possible damages or the non-performance of obligations on the part of the client. The destination’s owner/custodian will return the security deposit on the day of departure. Damage repairs and the cost of cleaning may be deducted from the security deposit.

The keys to the destination will be handed over to the client at the time of arrival as estimated and notified to the owner or custodian by phone or in writing. If the client fails to show up at the scheduled time or if no notification of the client’s time of arrival is provided, Jussilan Lomamökit Oy cannot guarantee that the keys will be available for handover.

The rent pays for the right to use the destination during the booked period. Normal energy consumption, furnishings, cooking and eating utensils, mattresses, blankets and pillows are included in the rent.

Firewood is included in the destination rent unless otherwise stated in its description. The amount of firewood available during the stay may be restricted in the case of some destinations. Dish-washing detergents, basic spices as well as kitchen and toilet paper rolls are not included in the rent.

Free use of a rowing boat is only included in summertime rentals of shore cabins if this is explicitly mentioned in the destination description.

On the destinations equipped with hot tubs, free use of hot tub is included in the rent if the customer commits to use it with high responsibility and takes care of the water in the hot tub the whole staying time.

Sheets and towels are not included in the rent unless otherwise stated in the destination description. Guests must use bed linen. At most destinations, sheets and towels can be ordered for a separate fee in conjunction with the booking. The customer should contact the Jussilan Lomamökit Oy offices in advance to make sure that sheets and towels are available.

The customer is responsible for cleaning the destination during the rental period.

The number of people using the destination must not exceed the number of sleeping places stated in the description or the number agreed on during booking. If you are planning to have a party, where the maximum number of guests is temporarily exceeded, you should agree about that in advance with the owner, custodian or Jussilan Lomamökit Oy. Tents and caravans or use of rentable equipment such as hot tubs are not permitted at the destination without the permission of the owner or custodian. Smoking is not allowed indoors. Some holiday resort destinations enforce a so-called quiet period at night-time, which clients must comply with.

Pets

Pet-owners must notify their intent to bring an animal to the destination when booking; one pet may only be brought to destinations which explicitly allow this. Permission to bring more than one pet must always be sought in advance from the owner or custodian. Some destinations levy an additional fee for pet access. All pets taken to the destination without notification will cause an additional fee of €200. This fee is set to cover the allergenic clean-up.

General rules and regulations

Quiet-time policy

The quiet-time policy must be followed at the yard of the destination and in all common areas between 22.00 – 7.00. Causing any loud disrupting noise at the yard is forbidden also at daytime. Customers can arrange family parties or such events that last later than 22.00 with explicit allowance of owner or custodian.

Breaking the general rules and regulations

Jussilan Lomamökit Oy has right to interrupt the booking because of disruptive behavior on the part of the client, and no payments will be refunded.

The customer is obligated to notice our customer service (phone 010 279 4243 or e-mail info@jussilanlomamokit.fi) and – if necessary – to police, at once.

Obligations of the client and handover of the destination on the day of departure

The client will hand over the destination and its keys at the time given or agreed on the day of departure. If the client intends to leave at some other time, he or she must make arrangements for the handover of the key and the return of the security deposit with the owner or custodian well in advance of departure. 

If the client leaves at an unusual time (e.g. at night) or does not provide notification of his or her departure, the owner or custodian is entitled to return the security deposit at a later date. 

Clients are liable for any damages they cause to the destination property. The owner or custodian must be notified immediately of any damages caused. The client is required to pay the owner, custodian or Jussilan Lomamökit Oy for any damage caused to the destination or its contents during occupancy.

Clients are responsible for cleaning the destination before departure unless the destination description states otherwise. A departure cleaning service can be ordered in conjunction with booking.

Departure cleaning must include the washing and return of dishes to their original place, garbage removed to the waste disposal point, removal of empty bottles and cans, and putting furniture back to its original place. Food should be taken away or to the waste disposal point. Carpets and floors should be vacuum cleaned, the floors wiped with a damp mop, tables and surfaces wiped with a damp rag, bedclothes aired outdoors, the sauna and WC cleaned. The yard area and barbecue location must be left in a tidy condition. The more accurate instructions are given on a separate document seen in the noticeboard or instructions folder of the destination. The departure cleaning should be performed in its entirety on the day of departure. 

A separately ordered departure cleaning service or a departure cleaning service included in the destination rent does not cover dish washing, returning table and cookware to their original place or garbage removal. Clients must also remove empty bottles and cans from the property and return any moved furniture to their original place. Any food must be taken away or to the waste disposal point.

Used sheets and towels must be piled on a bed if the client rented bed linen or it was included in the destination rent.

Indoor smoking is prohibited in all destinations. The destination must be tidy on departure. The client is liable to compensate the expenses of cleaning the holiday destination if guests have smoked indoors at the cottage or have failed to clean it appropriately and the owner/custodian of the cottage is forced to carry out these chores before the arrival of the next client.

Force majeure

Jussilan Lomamökit Oy will not be liable for any damage or inconvenience incurred by the client in the event of an unpredictable and insurmountable obstacle (force majeure) or some other comparable reason (such as a power failure, or natural phenomena like algae blooms or the occurrence of animals like mice or insects) that was not caused by Jussilan Lomamökit Oy and whose effects Jussilan Lomamökit Oy could not be reasonably expected to prevent. Neither is Jussilan Lomamökit Oy responsible for any damage or inconvenience caused by regular natural phenomena.

Objections and complaints

Any objections to the invoice must be made within 7 days of the invoice date. The invoice must be settled as a SEPA payment (with IBAN account number and BIC bank code) and using the reference number mentioned in the invoice.

Any objections and complaints regarding the destination must be made immediately once the cause for them arises and addressed to the owner or custodian of the destination direct. If the matter is not satisfactorily attended to, the client should contact Jussilan Lomamökit Oy within 22.00 at arrival date.

If the client does not immediately report observed deficiencies to the owner or custodian during the rental period, the destination will be considered to have been in the contractually required condition. It is impossible to jointly verify deficiencies reported after the end of the rental period, and Jussilan Lomamökit Oy will therefore not be liable to compensate for them in any way.

Should the matter still not be satisfactorily attended to, the client may make a written complaint to Jussilan Lomamökit Oy. This must be done within one month of the end of the rental period. If the client and Jussilan Lomamökit Oy fail to reach an accord on the matter, citizens of EU/EEA countries can turn to the European Consumer Centre either in Finland http://www.ecc.fi/en/ or their home country http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Citizens of other countries can contact the Finnish Consumer Advisory Service http://www.kkv.fi/en/about-us/online-consumer-services/advice-for-consumers/ (limited advice available in English). A dispute involving citizens of EU/EEA member states as well as other countries can, if necessary, be dealt with by the Finnish Consumer Disputes Board http://www.kuluttajariita.fi/en/index.html. (NB: the complaint forms used in the dispute resolution process are only available in Finnish and Swedish.

If the customer discontinues a booking and departs the destination before the end of the rental period, the unused time will not be reimbursed, nor will the customer be entitled to a rent refund.

Right to change prices

Once an agreement has been made, Jussilan Lomamökit Oy has the right to raise and a corresponding obligation to reduce the agreed price in the event of any changes in the taxes or public charges affecting the price of the holiday service.

Erroneous price information

Jussilan Lomamökit Oy shall not be bound by an error in the listed price if the price is so clearly erroneous that it is reasonable to expect the customer to notice it. Examples of such cases include a situation where the difference between the listed price and the actual price is substantially large or when the erroneous price can be considered exceptionally low when compared to the general price level.

Applicable law and venue for the resolution of disputes

The contracting parties will attempt to resolve any disputes out of court. Should they fail to reach agreement, any disputes will be settled by the Pirkanmaa District Court. The contract is governed by Finnish law.

12/2019