YLEISTÄ TIETOA VARAUKSISTA

Minimi vuokra-aika on 2 vuorokautta. Sesonki viikkoilla minimi vuokraaika on 7 vrk. Eri hintakaudet löydät mökin varauskalenterin kohdasta hinnasto.

Viikonloppu vuokraus (2 vrk) alkaa perjantaina klo 16.00 ja päätyy sunnuntaina klo 16.00. (Huom! koskee vain 15.9. jälkeen tehtyjä varauksia. 15.9. ja sitä aikasemmin tehdyt varaukset erikseen sovitusti mahdollista jatkaa 16.00 saakka.)

Arkivuorokausina vuokraus alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 12.00.

Sunnuntai alkavat varaukseset eivät onnistu varauskalenterin kautta. Jos suunnitelet lomaa joka alkaisi sunnuntaina, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Varaus saa hyväksynnän Jussilan Lomamökit Oy:ltä ja astuu voimaan sillä hetkellä, kun varaus laskutetaan. Samalla hetkellä myös kaikki varausehdot astuvat voimaan. Asiakkaalla on oikeus reklamoida laskuun tai varaukseen liittyen 24h sisällä sähköpostilaskun lähetyshetkestä tai 3 vrk sisällä paperilaskun päiväyksestä. Tämän jälkeen varaus ja lasku ovat sitovia. 

Jussilan Lomamökit Oy varausehdot

Jussilan Lomamökit Oy noudattaa lomamökkien ja lomahuoneistojen (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun Jussilan Lomamökit on vahvistanut varauksen ja lähettänyt varauksesta laskun.

Varauksen tekeminen ja maksu

Vuokraajan tulee olla varausta tehdessään yli 22-vuotias. Vuokraajalla tulee olla puhdas luottorekisteri. Jussilan Lomamökit Oy pidättää oikeuden tarkastaa vuokraajan luottotiedot.

Netissä tehdystä varauksesta lähetetään heti alustava vahvistus varauksesta asiakkaan antamaan toimivaan sähköpostiin. Varauksen voi tehdä myös puhelinmyynnissä.

Varaus saa hyväksynnän Jussilan Lomamökeiltä ja astuu voimaan sillä hetkellä, kun varaus vahvistetaan sähköpostiviestillä ja/tai laskutetaan. Vahvistusviestin ja/tai laskun yhteydessä toimitetaan liitteenä nämä varausehdot. Vahvistusviestin ja/tai laskun lähetyshetkellä, myös kaikki varausehdot astuvat voimaan.

Asiakkaalla on oikeus reklamoida laskuun tai varaukseen liittyen 24h sisällä sähköpostilaskun lähetyshetkestä tai 3 vrk sisällä paperilaskun päiväyksestä. Tämän jälkeen varaus ja lasku ovat sitovia. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä.

Vahvistusviestin ja laskun yhteydessä lähetetään asiakkaan sähköpostiin lomakohteen tiedot, ajo-ohje lomakohteeseen ja avainsäilön koodi.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Vuokra maksetaan 1 tai maksimissaan 2 erässä. Varausmaksu on 30% kokonaisvuokrasta.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Varausmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 7 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi viimeistään 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko varausmaksu heti samana päivänä tai laskuun merkittynä eräpäivänä.

Mikäli varauksen alkuun on 7 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan lasku heti samana päivänä.  Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaalla täytyy olla esittää kuitti todisteena suoritetusta maksusta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Jussilan Lomamökit voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, kirjeellä osoitteeseen Jussilan Lomamökit Oy, Hirviniementie 35, 34910 Äijänneva tai sähköpostilla osoitteeseen myynti@jussilanlomamokit.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Jussilan Lomamökeille.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) hyvitetä. Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin, kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan ja maksuvelvollisuus säilyy peruutuksen tekohetkellä vielä maksamattomien varausta koskevien laskujen osalta.

Peruutukset sairaustapauksia koskien

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Jussilan Lomamökeille maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Jussilan Lomamökeille ja asia on osoitettava Jussilan Lomamökeille luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

HUOM: Jos varaus perutaan em. syistä, on siitä aina ilmoitettava kirjallisesti Jussilan Lomamökeille (kirje, sähköposti).

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa), on Jussilan Lomamökeillä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Jussilan Lomamökkien oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Jussilan Lomamökit voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Jussilan Lomamökeille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Jussilan Lomamökit peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Jussilan Lomamökit ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista, eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä lähtöpäivään saakka, sopimuksen mukaisten saapumis- ja lähtöaikojen mukaisesti. Lomakohteen ja avainten luovutuskellonajasta tai avainsäilön koodista on maininta laskun ajo-ohjesivulla/varausvahvistuksessa.

Vuokraajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakohteen vuokraaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaan tilille lomakohteen tilojen siisteys ja kunto tarkistuksen jälkeen. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan kohteen varanneelle henkilölle tai hänen etukäteen ilmoittamalle (yli 22 vuotta täyttäneelle) huoltajalle. Asiakkaan on ilmoitettava omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti arvioitu saapumisajankohta. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Jussilan Lomamökit ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut sisältyvät vuokraan, ellei kohteen kuvauksessa ole toisin mainittu. Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc-, ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu lomakohteen kuvauksessa.

Ulkoporealtaallisissa lomakohteissa altaan käyttöoikeus sisältyy hintaan sillä edellytyksellä, että asiakas sitoutuu huoltamaan altaan vettä vuokrauksensa ajan ja toimimaan altaan käytössä vastuullisesti.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä suurimpaan osaan kohteita. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon.
Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Jussilan Lomamökkien kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju, mönkijä) käyttö lomakohteen tontilla ilman Jussilan Lomamökkien lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Lemmikkieläimet

Osa mökeistämme on allergiavapaita, joten lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Useamman kuin yhden lemmikkieläimen tuomiseen, tarvitaan aina ennakkoon lupa kohteen vuokraajalta. Joissakin lomakohteissa lemmikin tuomisesta peritään lisämaksu. Luvattomasta lemmikin tuomisesta mökille perimme 200 € lisämaksun. Tällöin veloitamme normaalin siivousmaksun lisäksi myös allergiasiivouksen kulut. Salaa lemmikkiä ei kannata yrittää tuoda, koska kiinni jääminen on 100%.

Järjestyssäännöt

Yörauha

Ulkona mökinpiahapiirissä yörauhaa häiritsevää toimintaa ei sallita vuokrakohteissa klo 22 – 7. Myös päiväsaikaan voimakkaasti häiritsevän metelin aiheuttaminen on kielletty. Kohteen vuokraajan suostumuksella voidaan järjestää perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään kuin kello 22.

Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus

Jussilan Lomamökeillä on oikeus purkaa sopimus ja keskeytää vuokraus välittömästi järjestyssääntöjen rikkomisesta ilman hyvitystä. 

Voit myös ilmoittaa järjestyssääntöjen vastaisesta häirinnästä kirjallisesti sähköpostitse myynti@jussilanlomamokit.fi Ilmoituksessa tulee ilmetä tapahtuma, päivämäärät, kellonajat sekä todistajien nimet mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa häriön aiheuttajalle vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai sopimuksen purkamisen. 

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä ennakkoon sovittuna ajankohtana. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja mahdollisen vakuusmaksun palautuksesta sovittava vuokraajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava heti lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot Jussilan Lomamökeille.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Loppusiivousta koskevat ohjeet löydät tämän varausehtosopimuksen erilliseltä liitesivulta, lomakohteen ilmoitustaululta ja ohjekansiosta. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly roskien vienti, astioiden tiskaus ja astioiden paikalleen laitto. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut omille paikoilleen. 

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle tai kohteesta riippuen kodinhoitohuoneeseen.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti, minkä vuoksi lomakohteen vuokraaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

Jussilan Lomamökit ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet; kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Jussilan Lomamökeistä ja jonka seurauksia Jussilan Lomamökit ei kohtuudella ole voinut estää.

Jussilan Lomamökit ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan kaikki lomakohteen siisteyteen tai kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset saapumisen yhteydessä tai viimeistään tunnin sisällä saapumisesta. Poikkeuksena sängyt ja muu irtaimisto, grillikota, soutuvene, ulkoporeallas, ulkorakennukset, ilmanvaihto ja muu talotekniikka, joita koskevat huomautukset ja valitukset on tehtävä saapumispäivänä viimeistään klo 22.00 mennessä.

Jussilan Lomamökit ei hyvitä myöhemmin vuokra-ajan jälkeen tulleita valituksia. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita Jussilan Lomamökeille, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Myöhemmin ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Jussilan Lomamökit ole niistä korvausvelvollinen.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Jussilan Lomamökeille. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Jussilan Lomamökit eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Jussilan Lomamökkien oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Jussilan Lomamökeillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido Jussilan Lomamökkejä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

1/2019

Close Menu